BIỂU ĐỒ NGÀY SINH là gì ?

Sau loạt bài về CON SỐ CHỦ ĐẠO – giống như một cái ô che phủ trùm lên trên cuộc sống một con người, nhiều bạn phản hồi với cô Quỳnh Hương nói…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 22/4

Số 4 được tạo thành từ tổng số ngày sinh cộng lại là 22, và vì vậy, được ký hiệu thành 22/4. Đây là một CON SỐ CHỦ ĐẠO đặc biệt,…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11 có một mức độ tâm linh đặc biệt cao bao quanh, làm cho những ai sinh ra dưới CON SỐ CHỦ ĐẠO này dễ có…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 10

Từ CON SỐ CHỦ ĐẠO 2 đến CON SỐ CHỦ ĐẠO 9 bạn đã làm quen với những cách thể hiện đa dạng mà mỗi Con số chủ đạo có…