BIỂU ĐỒ NGÀY SINH là gì ?

Sau loạt bài về CON SỐ CHỦ ĐẠO – giống như một cái ô che phủ trùm lên trên cuộc sống một con người, nhiều bạn phản hồi với cô Quỳnh Hương nói…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11 có một mức độ tâm linh đặc biệt cao bao quanh, làm cho những ai sinh ra dưới CON SỐ CHỦ ĐẠO này dễ có…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8 là con số của Trí tuệ nằm ở Trục ngang Tinh thần, đồng thời là con số nằm ở trung tâm Mũi tên Hoạt động…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 7

CON SỐ CHỦ ĐẠO 7 nằm ở điểm giao nhau giữa Mũi tên thực tế 1-4-7 và mũi tên hoạt động 7-8-9 (Những mũi tên này sẽ được đề cập…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6 nằm giữa trục ngang Trí não (3-6-9); nằm ở đầu mũi tên Ý chí 4-5-6. Đây là CON SỐ CHỦ ĐẠO của những sự tột bực,…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 5

CON SỐ CHỦ ĐẠO 5 nằm ở Trục ngang Tinh thần và Mũi tên Ý chí. Người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 5 thường có khuynh hướng cố gắng thoát…