CON SỐ CHỦ ĐẠO 11

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11 có một mức độ tâm linh đặc biệt cao bao quanh, làm cho những ai sinh ra dưới CON SỐ CHỦ ĐẠO này dễ có…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 10

Từ CON SỐ CHỦ ĐẠO 2 đến CON SỐ CHỦ ĐẠO 9 bạn đã làm quen với những cách thể hiện đa dạng mà mỗi Con số chủ đạo có…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 9

Những người mang CON SỐ CHỦ ĐẠO 9 sẽ nhân gấp ba lần ba yếu tố: Ước vọng/hoài bão, Trách nhiệm, và Lý tưởng sống so với một người bình…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8 là con số của Trí tuệ nằm ở Trục ngang Tinh thần, đồng thời là con số nằm ở trung tâm Mũi tên Hoạt động…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6 nằm giữa trục ngang Trí não (3-6-9); nằm ở đầu mũi tên Ý chí 4-5-6. Đây là CON SỐ CHỦ ĐẠO của những sự tột bực,…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 5

CON SỐ CHỦ ĐẠO 5 nằm ở Trục ngang Tinh thần và Mũi tên Ý chí. Người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 5 thường có khuynh hướng cố gắng thoát…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 4

CON SỐ CHỦ ĐẠO 4 nằm ở Trục ngang Thể chất. Người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 4 rất chú trọng khía cạnh vật chất và dễ dàng được thỏa…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở vị trí đầu của Trục ngang Trí não. Điểm nhấn của người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở phần TƯ DUY…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 2

CON SỐ CHỦ ĐẠO 2 thật đặc biệt và thật hiếm, nhìn chung bạn là người nhạy cảm, ít võ đoán, đầy thiện chí giúp đỡ người khác. Bởi duy nhất một tổng số của…