CON SỐ  TÍNH CÁCH

Ý NGHĨA CÁC CON SỐ TÍNH CÁCH TRONG THẦN SỐ HỌC PITAGO Ý nghĩa các con số tính cách trong thần số học pitago là chỉ sự thể hiện ra…

CON SỐ LINH HỒN

Ý nghĩa các con số linh hồn trong thần số học pitago Ý nghĩa các con số linh hồn trong thần số học pitago là chỉ sự thôi thúc từ…

MŨI TÊN Ý CHÍ 4-5-6

Đây là mũi tên vàng ở trục trung tâm trong thần số học: Số 4: trung tâm trục thể chất- sự tháo vát nhanh nhẹn Số 5: trung tâm trục…