CON SỐ BIỂU ĐẠT

Công thức tính con số biểu đạt:   Con số biểu đạt trong thần số học là: Cộng tất cả TÊN phụ âm – chỉ tất cả những gì bạn đang…

CON SỐ LINH HỒN

Công thức tính con số linh hồn trong thần số học:   Con số linh hồn trong thần số học là: Cộng tất cả TÊN nguyên âm – chỉ sự thôi…

MŨI TÊN Ý CHÍ 4-5-6

Đây là mũi tên vàng ở trục trung tâm: Số 4: trung tâm trục thể chất- sự tháo vát nhanh nhẹn Số 5: trung tâm trục tâm hồn – sự…