BIỂU ĐỒ NGÀY SINH là gì ?

Sau loạt bài về CON SỐ CHỦ ĐẠO – giống như một cái ô che phủ trùm lên trên cuộc sống một con người, nhiều bạn phản hồi với cô Quỳnh Hương nói…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11 có một mức độ tâm linh đặc biệt cao bao quanh, làm cho những ai sinh ra dưới CON SỐ CHỦ ĐẠO này dễ có…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 10

Từ CON SỐ CHỦ ĐẠO 2 đến CON SỐ CHỦ ĐẠO 9 bạn đã làm quen với những cách thể hiện đa dạng mà mỗi Con số chủ đạo có…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 9

Những người mang CON SỐ CHỦ ĐẠO 9 sẽ nhân gấp ba lần ba yếu tố: Ước vọng/hoài bão, Trách nhiệm, và Lý tưởng sống so với một người bình…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8 là con số của Trí tuệ nằm ở Trục ngang Tinh thần, đồng thời là con số nằm ở trung tâm Mũi tên Hoạt động…