MŨI TÊN Ý CHÍ 4-5-6

Đây là mũi tên vàng ở trục trung tâm: Số 4: trung tâm trục thể chất- sự tháo vát nhanh nhẹn Số 5: trung tâm trục tâm hồn – sự…