CON SỐ CHỦ ĐẠO 9

Những người mang CON SỐ CHỦ ĐẠO 9 sẽ nhân gấp ba lần ba yếu tố: Ước vọng/hoài bão, Trách nhiệm, và Lý tưởng sống so với một người bình…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8

CON SỐ CHỦ ĐẠO 8 là con số của Trí tuệ nằm ở Trục ngang Tinh thần, đồng thời là con số nằm ở trung tâm Mũi tên Hoạt động…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 7

CON SỐ CHỦ ĐẠO 7 nằm ở điểm giao nhau giữa Mũi tên thực tế 1-4-7 và mũi tên hoạt động 7-8-9 (Những mũi tên này sẽ được đề cập…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6 nằm giữa trục ngang Trí não (3-6-9); nằm ở đầu mũi tên Ý chí 4-5-6. Đây là CON SỐ CHỦ ĐẠO của những sự tột bực,…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 4

CON SỐ CHỦ ĐẠO 4 nằm ở Trục ngang Thể chất. Người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 4 rất chú trọng khía cạnh vật chất và dễ dàng được thỏa…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở vị trí đầu của Trục ngang Trí não. Điểm nhấn của người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở phần TƯ DUY…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 2

CON SỐ CHỦ ĐẠO 2 thật đặc biệt và thật hiếm, nhìn chung bạn là người nhạy cảm, ít võ đoán, đầy thiện chí giúp đỡ người khác. Bởi duy nhất một tổng số của…