CON SỐ LINH HỒN

Công thức tính con số linh hồn trong thần số học:   Con số linh hồn trong thần số học là: Cộng tất cả TÊN nguyên âm – chỉ sự thôi…