MŨI TÊN TÂM LINH 3-5-7

Số 3: Nằm ở trục TRÍ NÃO – Óc phân tích, trí nhớ Số 5: Nằm ở trục TÂM HỒN – Chỉ tự do thể hiện và kết nối Số…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở vị trí đầu của Trục ngang Trí não. Điểm nhấn của người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở phần TƯ DUY…